Τίτλος:
Mom (S01-S07)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
ComedyDramaRomance
Παραγωγή:
Chuck Lorre Productions
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2013
Διάρκεια:
30 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 7.1 / 20,029 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt2660806
Επισκόπηση:
Μια ανύπαντρη μητέρα, η οποία έχει ολοκληρώσει την απεξάρτηση από το αλκοόλ και είναι πλέον νυφάλια, αποφασίζει να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο Νάπα Βάλεϊ της Καλιφόρνια, με τραγελαφικές επιπτώσεις στη ζωή της κόρης της.
Subtitles for: Mom (S01-S07)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Pee Stick and an Asian Raccoon) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Small Nervous Breakdown and a Misplaced Fork) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Loathing and Tube Socks) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Six Thousand Bootleg T-Shirts and a Prada Handbag) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Abstinence and Pudding) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Estrogen and a Hearty Breakfast) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Big Sur and Strawberry Lube) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Zombies and Cobb Salad) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Belgian Waffles and Bathroom Privileges) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Cotton Candy and Blended Fish) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Corned Beef and Handcuffs) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Hot Soup and Shingles) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Leather Cribs and Medieval Rack) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Fireballs and Bullet Holes) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Nietzsche and a Beer Run) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Jail Jail and Japanese Porn) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Sonograms and Tube Tops) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Toilet Wine and the Earl of Sandwich) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Clumsy Monkeys and a Tilted Uterus) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Broken Dreams and Blocked Arteries) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Smokey Taylor and a Deathbed Confession) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Hepatitis and Lemon Zest) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Figgy Pudding and the Rapture) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Chicken Nuggets and a Triple Homicide) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Forged Resumes and the Recommended Dosage) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Kimchi and a Monkey Playing Harmonica) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Crazy Eyes and a Wet Brad Pitt) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Soapy Eyes and a Clean Slate) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Free Therapy and a Dead Lady's Yard Sale) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Godzilla and a Sprig of Mint) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Nudes and a Six-Day Cleanse) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Three Smiles and an Unpainted Ceiling) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Kitty Litter and a Class A Felony) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Cheeseburger Salad and Jazz) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Benito Poppins and a Warm Pumpkin) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Turkey Meatballs and a Getaway Car) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Dirty Money and a Woman Named Mike) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Commemorative Coin and a Misshapen Head) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Dropped Soap and a Big Guy on a Throne) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Mashed Potatoes and a Little Nitrous) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Sick Popes and a Red Ferrari) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Patient Zero and the Chocolate Fountain) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Fun Girl Stuff and Eternal Salvation) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Terrorists and Gingerbread) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Thigh Gap and a Rack of Lamb) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Mozzarella Sticks and a Gay Piano Bar) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Sawdust and Brisket) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Pirate, Three Frogs and a Prince) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Horny-Goggles and a Catered Intervention) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Kreplach and a Tiny Tush) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Snickerdoodle and a Nip Slip) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Mom (S01-S07)(My Little Pony and a Demerol Drip) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Quaaludes and Crackerjack) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Cinderella and a Drunk MacGyver) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Diabetic Lesbians and a Blushing Bride) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Sticky Hands and a Walk on the Wild Side) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Death, Death, Death and a Bucket of Chicken) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Nazi Zombies and a Two-Hundred-Pound Baby) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Cornflakes and the Hair of Three Men) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Caperberries and a Glass Eye) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Beast Mode and Old People Kissing) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Catheter and a Dipsy-Doodle) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Pure Evil and a Free Piece of Cheesecake) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Mahjong Sally and the Ecstasy) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Atticus Finch and the Downtrodden) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Mom (S01-S07)(High-Tops and Brown Jacket) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Sword Fights and a Dominican Shortstop) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Sparkling Water and Ba-Dinkers) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Curious George and the Big Red Nightmare) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Blow and a Free McMuffin) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Xanax and a Baby Duck) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Cornbread and a Cashmere Onesie) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Freckled Bananas and a Little Schwinn) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Bad Hand and British Royalty) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Safe Word and a Rib Eye) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Good Karma and the Big Weird) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Wind Chimes and a Bottomless Pit of Sadness) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Bouncy Castle and an Aneurysm) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Roast Chicken and a Funny Story) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Night Swimmin' and an English Muffin) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Martinis and a Sponge Bath) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Black Mold and an Old Hot Dog) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Tush Push and Some Radishes) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Tantric Sex and the Sprouted Flute) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Cricket and a Hedge Made of Gold) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Few Thongs and a Hawaiian Funeral) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Lockjaw and a Liquid Diet) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Twinkle Lights and Grandma Shoes) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Fish Town and Too Many Thank You's) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Seafaring Ancestor and a Bloomin' Onion) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Fancy Crackers and a Nashville Minute) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Poodle Fuzz and a Twinge of Jealousy) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Smooth Jazz and a Weird Floaty Eye) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Too Many Hippies and Huevos Rancheros) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Mom (S01-S07)(An Epi-Pen and a Security Cat) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Teenage Vampires and a White Russian) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Bear and a Bladder Infection) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Bert and Ernie and a Blessing of the People) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Push-Down Coffee and a Working Turn Signal) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Pudding and a Screen Door) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Charlotte Bronte and a Backhoe) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Esta Loca and a Little Klingon) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Eight Cats and the Hat Show) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Crazy Snakes and a Clog to the Head) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Spaghetti Sauce and a Dumpster Fire) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Taco Bowl and a Tubby Seamstress) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Ocular Fluid and Fighting Robots) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Phone Confetti and a Wee Dingle) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Diamond Earrings and a Pumpkin Head) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Pre-Washed Lettuce and a Mime) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Go-Go Boots and a Butt Cushion) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Ambulance Chasers and a Babbling Brook) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Big Sauce and Coconut Water) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Flying Monkeys and a Tank of Nitrous) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Cottage Cheese and a Weird Buzz) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Puzzle Club and a Closet Party) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Jell-O Shots and the Truth About Santa) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Pork Loin and a Beat-up Monte Carlo) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Flamingos and a Dance-Based Exercise Class) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Foot Powder and Five Feet of Vodka) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Hacky Sack and a Beautiful Experience) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Whistling Nostril and a Ball of Fire) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Kalamazoo And a Bad Wedge of Brie) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Sparkling Banter and a Failing Steel Town) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Skippy and the Knowledge Hole) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Dark Closet and Therapy with Horses) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Soup Town and a Little Blonde Mongoose) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Lumbar Support and Old Pork) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Triple Dip and an Overhand Grip) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Finger Guns and a Beef Bourguignon) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Crazy Hair and a Teeny Tiny Part of Canada) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Audrey Hepburn and a Jalapeño Pepper) Season 7 Episode 1

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Pop Pop and a Puma) Season 7 Episode 2

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Goat Yogurt and Ample Parking) Season 7 Episode 3

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Twirly Flippy Men and a Dirty Bird) Season 7 Episode 4

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Fake Bacon and a Plan to Kill All of Us) Season 7 Episode 5

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Wile E. Coyote and a Pretentious Douche) Season 7 Episode 6

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Pork Butt and a Mall Walker) Season 7 Episode 7

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Chicken Hands and Toxic Narcissism) Season 7 Episode 8

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Tuna Florentine and a Clean Handoff) Season 7 Episode 9

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Higgledy-Piggledy and a Cat Show) Season 7 Episode 10

Subtitles for: Mom (S01-S07)(One Tiny Incision and a Coffin Dress) Season 7 Episode 11

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Depressed Garden Gnome and a Mud Flap) Season 7 Episode 12

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Dammit Sandra and the Money Bus) Season 7 Episode 13

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Cheddar Cheese and a Squirrel Circus) Season 7 Episode 14

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Somebody's Grandmother and the A-List) Season 7 Episode 15

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Judy Garland and a Sexy Troll Doll) Season 7 Episode 16

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Beef Baloney Dan and the Hot Zone) Season 7 Episode 17

Subtitles for: Mom (S01-S07)(A Judgy Face and Your Grandma's Drawers) Season 7 Episode 18

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Texas Pete and a Parking Lot Carnival) Season 7 Episode 19

Subtitles for: Mom (S01-S07)(Big Sad Eyes and a Wrinkled Hot Dog) Season 7 Episode 20


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ