Τίτλος:
Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Παραγωγή:
ABC Studios
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2013
Διάρκεια:
45 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 7.5 / 166,327 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt2364582
Επισκόπηση:
Ο πράκτορας της οργάνωσης SHIELD, Phil Coulson συγκεντρώνει μια ομάδα από άρτια εκπαιδευμένους πράκτορες με σκοπό την προστασία της γης από εισβολείς και άλλες ακραίες επιθέσεις. Η ομάδα αποτελείται από τον Grant Ward (Brett Dalton), ειδικό στις πολεμικές τέχνες, την Melinda May (Ming Na Wen), τον ευφυή επιστήμονα Leo Fitz(Iain De Caestecker) και τη νεοσύλλεκτη Skye(Cloe Bennet) ειδική στα υπολογιστικά συστήματα.
Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(0-8-4) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Asset) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Eye Spy) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Girl in the Flower Dress) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(FZZT) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Hub) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Well) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Repairs) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Bridge) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Magical Place) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Seeds) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(T.R.A.C.K.S.) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(T.A.H.I.T.I.) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Yes Men) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(End of the Beginning) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Turn, Turn, Turn) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Providence) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Only Light in the Darkness) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Nothing Personal) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ragtag) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Beginning of the End) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Shadows) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Heavy Is the Head) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Making Friends and Influencing People) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Face My Enemy) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(A Hen in the Wolf House) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(A Fractured House) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Writing on the Wall) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Things We Bury) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ye Who Enter Here) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(What They Become) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Aftershocks) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Who You Really Are) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(One of Us) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Love in the Time of Hydra) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(One Door Closes) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Afterlife) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Melinda) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Frenemy of My Enemy) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Dirty Half Dozen) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Scars) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(S.O.S. Part 1) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(S.O.S. Part 2) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Laws of Nature) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Purpose in the Machine) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(A Wanted (Inhu)Man) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Devils You Know) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(4,722 Hours) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Among Us Hide...) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Chaos Theory) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Many Heads, One Tale) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Closure) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Maveth) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Bouncing Back) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Inside Man) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Parting Shot) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Watchdogs) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Spacetime) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Paradise Lost) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Team) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Singularity) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Failed Experiments) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Emancipation) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Absolution) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ascension) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ghost Rider: The Ghost) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ghost Rider: Meet the New Boss) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ghost Rider: Uprising) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ghost Rider: Let Me Stand Next to Your Fire) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ghost Rider: Lockup) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ghost Rider: The Good Samaritan) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ghost Rider: Deals with Our Devils) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Ghost Rider: The Laws of Inferno Dynamics) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Broken Promises) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Patriot) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Wake Up) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Hot Potato Soup) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(BOOM) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Man Behind the Shield) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Self Control) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(What If...) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Identity and Change) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(No Regrets) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(All the Madame's Men) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(Farewell, Cruel World!) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(The Return) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Agents of S.H.I.E.L.D. (έως S07E06)(World's End) Season 4 Episode 22


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ