Τίτλος:
Chicago Fire (έως S08E04)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
ActionDrama
Παραγωγή:
Wolf Films
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2012
Διάρκεια:
43 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 7.9 / 26,780 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt2261391
Επισκόπηση:
Η σειρά εστιάζει στις ζωές των μελών του πυροσβεστικού σώματος του Σικάγο και τους κινδύνους που ακολουθούν το επάγγελμα τους.
Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Mon Amour) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Professional Courtesy) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(One Minute) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Hanging On) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Rear View Mirror) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Two Families) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Leaving the Station) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(It Ain't Easy) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Merry Christmas, Etc.) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(God Has Spoken) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Under the Knife) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Warm and Dead) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Little Taste) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Nazdarovya!) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Viral) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Better to Lie) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Fireworks) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Coffin That Small) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Ambition) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Retaliation Hit) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Leaders Lead) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Let Her Go) Season 1 Episode 23

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Hell of a Ride) Season 1 Episode 24

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Problem House) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Prove It) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Defcon 1) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Nuisance Call) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Power Move) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Joyriding) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(No Regrets) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Rhymes with Shout) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(You Will Hurt Him) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Not Like This) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Shoved in My Face) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Out with a Bang) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Tonight's the Night) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Virgin Skin) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Keep Your Mouth Shut) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Rocket Blasting Off) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(When Things Got Rough) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Until Your Feet Leave the Ground) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Heavy Weight) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Dark Day) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(One More Shot) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Real Never Waits) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Always) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Wow Me) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Just Drive the Truck) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Apologies Are Dangerous) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Nuclear Option) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Madmen and Fools) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Nobody Touches Anything) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Chopper) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Arrest in Transit) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Santa Bites) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Let Him Die) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Ambush Predator) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Three Bells) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Call It Paradise) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Headlong Toward Disaster) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Red Rag the Bull) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Forgive You Anything) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Forgiving, Relentless, Unconditional) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(I Am the Apocalypse) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(You Know Where to Find Me) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(We Called Her Jellybean) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Category 5) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Spartacus) Season 3 Episode 23

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Let It Burn) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Taste of Panama City) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(I Walk Away) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Your Day Is Coming) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Regarding This Wedding) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(2112) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Sharp Elbows) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(When Tortoises Fly) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Short and Fat) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Beating Heart) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Path of Destruction) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Not Everyone Makes It) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Sky Is Falling) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(All Hard Parts) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Bad for the Soul) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Two Ts) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(What Happened to Courtney) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(On the Warpath) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(I Will Be Walking) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Last One for Mom) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Kind of a Crazy Idea) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Where the Collapse Started) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Superhero) Season 4 Episode 23

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Hose or the Animal) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Real Wake-Up Call) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Scorched Earth) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Nobody Else Is Dying Today) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(I Held Her Hand) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(That Day) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Lift Each Other) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(One Hundred) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Some Make It, Some Don't) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The People We Meet) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Who Lives and Who Dies) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(An Agent of the Machine) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Trading in Scuttlebutt) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Purgatory) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Deathtrap) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Telling Her Goodbye) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Babies and Fools) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Take a Knee) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Carry Their Legacy) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Carry Me) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Sixty Days) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(My Miracle) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(It Wasn't Enough) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Ignite on Contact) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(An Even Bigger Surprise) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Breaking Point) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Devil's Bargain) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Down Is Better) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Man's Legacy) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Whole Point of Being Roommates) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Foul Is Fair) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Slamigan) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Law of the Jungle) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The F Is For) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Hiding Not Seeking) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Looking for a Lifeline) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Chance to Forgive) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The One That Matters Most) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Put White on Me) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(When They See Us Coming) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Where I Want to Be) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Strongest Among Us) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Unrivaled Standard) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(One for the Ages) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Grand Gesture) Season 6 Episode 23

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Closer Eye) Season 7 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Going to War) Season 7 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Thirty Percent Sleight of Hand) Season 7 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(This Isn't Charity) Season 7 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(A Volatile Mixture) Season 7 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(All the Proof) Season 7 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(What Will Define You) Season 7 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Solution to Everything) Season 7 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Always a Catch) Season 7 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Inside These Walls) Season 7 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(You Choose) Season 7 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Make This Right) Season 7 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The Plunge) Season 7 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(It Wasn't About Hockey) Season 7 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(What I Saw) Season 7 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Fault in Him) Season 7 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Move a Wall) Season 7 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(No Such Thing as Bad Luck) Season 7 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Until the Weather Breaks) Season 7 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(Try Like Hell) Season 7 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(The White Whale) Season 7 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (έως S08E04)(I'm Not Leaving You) Season 7 Episode 22


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ