Τίτλος:
Chicago Fire (S01-S08)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
ActionDrama
Παραγωγή:
Wolf Films
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2012
Διάρκεια:
43 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 7.9 / 26,780 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt2261391
Επισκόπηση:
Η σειρά εστιάζει στις ζωές των μελών του πυροσβεστικού σώματος του Σικάγο και τους κινδύνους που ακολουθούν το επάγγελμα τους.
Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Mon Amour) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Professional Courtesy) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(One Minute) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Hanging On) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Rear View Mirror) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Two Families) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Leaving the Station) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(It Ain't Easy) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Merry Christmas, Etc.) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(God Has Spoken) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Under the Knife) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Warm and Dead) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Little Taste) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Nazdarovya!) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Viral) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Better to Lie) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Fireworks) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Coffin That Small) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Ambition) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Retaliation Hit) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Leaders Lead) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Let Her Go) Season 1 Episode 23

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Hell of a Ride) Season 1 Episode 24

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Problem House) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Prove It) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Defcon 1) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Nuisance Call) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Power Move) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Joyriding) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(No Regrets) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Rhymes with Shout) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(You Will Hurt Him) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Not Like This) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Shoved in My Face) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Out with a Bang) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Tonight's the Night) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Virgin Skin) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Keep Your Mouth Shut) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Rocket Blasting Off) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(When Things Got Rough) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Until Your Feet Leave the Ground) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Heavy Weight) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Dark Day) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(One More Shot) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Real Never Waits) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Always) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Wow Me) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Just Drive the Truck) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Apologies Are Dangerous) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Nuclear Option) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Madmen and Fools) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Nobody Touches Anything) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Chopper) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Arrest in Transit) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Santa Bites) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Let Him Die) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Ambush Predator) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Three Bells) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Call It Paradise) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Headlong Toward Disaster) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Red Rag the Bull) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Forgive You Anything) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Forgiving, Relentless, Unconditional) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(I Am the Apocalypse) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(You Know Where to Find Me) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(We Called Her Jellybean) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Category 5) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Spartacus) Season 3 Episode 23

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Let It Burn) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Taste of Panama City) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(I Walk Away) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Your Day Is Coming) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Regarding This Wedding) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(2112) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Sharp Elbows) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(When Tortoises Fly) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Short and Fat) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Beating Heart) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Path of Destruction) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Not Everyone Makes It) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Sky Is Falling) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(All Hard Parts) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Bad for the Soul) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Two Ts) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(What Happened to Courtney) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(On the Warpath) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(I Will Be Walking) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Last One for Mom) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Kind of a Crazy Idea) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Where the Collapse Started) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Superhero) Season 4 Episode 23

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Hose or the Animal) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Real Wake-Up Call) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Scorched Earth) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Nobody Else Is Dying Today) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(I Held Her Hand) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(That Day) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Lift Each Other) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(One Hundred) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Some Make It, Some Don't) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The People We Meet) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Who Lives and Who Dies) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(An Agent of the Machine) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Trading in Scuttlebutt) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Purgatory) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Deathtrap) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Telling Her Goodbye) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Babies and Fools) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Take a Knee) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Carry Their Legacy) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Carry Me) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Sixty Days) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(My Miracle) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(It Wasn't Enough) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Ignite on Contact) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(An Even Bigger Surprise) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Breaking Point) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Devil's Bargain) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Down Is Better) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Man's Legacy) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Whole Point of Being Roommates) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Foul Is Fair) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Slamigan) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Law of the Jungle) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The F Is For) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Hiding Not Seeking) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Looking for a Lifeline) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Chance to Forgive) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The One That Matters Most) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Put White on Me) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(When They See Us Coming) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Where I Want to Be) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Strongest Among Us) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Unrivaled Standard) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(One for the Ages) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Grand Gesture) Season 6 Episode 23

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Closer Eye) Season 7 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Going to War) Season 7 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Thirty Percent Sleight of Hand) Season 7 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(This Isn't Charity) Season 7 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Volatile Mixture) Season 7 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(All the Proof) Season 7 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(What Will Define You) Season 7 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Solution to Everything) Season 7 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Always a Catch) Season 7 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Inside These Walls) Season 7 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(You Choose) Season 7 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Make This Right) Season 7 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Plunge) Season 7 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(It Wasn't About Hockey) Season 7 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(What I Saw) Season 7 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Fault in Him) Season 7 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Move a Wall) Season 7 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(No Such Thing as Bad Luck) Season 7 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Until the Weather Breaks) Season 7 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Try Like Hell) Season 7 Episode 20

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The White Whale) Season 7 Episode 21

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(I'm Not Leaving You) Season 7 Episode 22

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Sacred Ground) Season 8 Episode 1

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Real Shot in the Arm) Season 8 Episode 2

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Badlands) Season 8 Episode 3

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Infection, Part I) Season 8 Episode 4

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Buckle Up) Season 8 Episode 5

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(What Went Wrong) Season 8 Episode 6

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Welcome to Crazytown) Season 8 Episode 7

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Seeing Is Believing) Season 8 Episode 8

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Best Friend Magic) Season 8 Episode 9

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Hold Our Ground) Season 8 Episode 10

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Where We End Up) Season 8 Episode 11

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Then Nick Porter Happened) Season 8 Episode 12

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(A Chicago Welcome) Season 8 Episode 13

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Shut It Down) Season 8 Episode 14

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Off the Grid) Season 8 Episode 15

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(The Tendency of a Drowning Victim) Season 8 Episode 16

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Protect a Child) Season 8 Episode 17

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(I'll Cover You) Season 8 Episode 18

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(Light Things Up) Season 8 Episode 19

Subtitles for: Chicago Fire (S01-S08)(51's Original Bell) Season 8 Episode 20


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ