Τίτλος:
Arrow (έως S08E06)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Παραγωγή:
Berlanti Productions
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2012
Διάρκεια:
42 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 7.8 / 349,000 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt2193021
Επισκόπηση:
Ο δισεκατομμυριούχος playboy Oliver Queen επιστρέφει, μετά την πενταετή εξορία του σε ενα ερημονήσι, για να πολεμήσει το έγκλημα στους δρόμους της Starling City. (Cinemode.gr)
Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Honor Thy Father) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Lone Gunmen) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(An Innocent Man) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Damaged) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Legacies) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Muse of Fire) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Vendetta) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Year's End) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Burned) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Trust But Verify) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Vertigo) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Betrayal) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Odyssey) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Dodger) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Dead to Rights) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Huntress Returns) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Salvation) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Unfinished Business) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Home Invasion) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Undertaking) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Darkness on the Edge of Town) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Sacrifice) Season 1 Episode 23

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(City of Heroes) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Identity) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Broken Dolls) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Crucible) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(League of Assassins) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Keep Your Enemies Closer) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(State v. Queen) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Scientist) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Three Ghosts) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Blast Radius) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Blind Spot) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Tremors) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Heir to the Demon) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Time of Death) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Promise) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Suicide Squad) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Birds of Prey) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Deathstroke) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Man Under the Hood) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Seeing Red) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(City of Blood) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Streets of Fire) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Unthinkable) Season 2 Episode 23

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Calm) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Sara) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Corto Maltese) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Magician) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Secret Origin of Felicity Smoak) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Guilty) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Draw Back Your Bow) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Brave and the Bold) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Climb) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Left Behind) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Midnight City) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Uprising) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Canaries) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Return) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Nanda Parbat) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Offer) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Suicidal Tendencies) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Public Enemy) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Broken Arrow) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Fallen) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Al Sah-Him) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(This Is Your Sword) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(My Name Is Oliver Queen) Season 3 Episode 23

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Green Arrow) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Candidate) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Restoration) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Beyond Redemption) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Haunted) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Lost Souls) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Brotherhood) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Legends of Yesterday) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Dark Waters) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Blood Debts) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(A.W.O.L.) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Unchained) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Sins of the Father) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Code of Silence) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Taken) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Broken Hearts) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Beacon of Hope) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Eleven-Fifty-Nine) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Canary Cry) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Genesis) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Monument Point) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Lost in the Flood) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Schism) Season 4 Episode 23

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Legacy) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Recruits) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(A Matter of Trust) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Penance) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Human Target) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(So It Begins) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Vigilante) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Invasion!) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(What We Leave Behind) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Who Are You?) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Second Chances) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Bratva) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Spectre of the Gun) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Sin-Eater) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Fighting Fire with Fire) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Checkmate) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Kapiushon) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Disbanded) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Dangerous Liaisons) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Underneath) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Honor Thy Fathers) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Missing) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Lian Yu) Season 5 Episode 23

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Fallout) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Tribute) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Next of Kin) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Reversal) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Deathstroke Returns) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Promises Kept) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Thanksgiving) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Crisis on Earth-X, Part 2) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Irreconcilable Differences) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Divided) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(We Fall) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(All for Nothing) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Devil's Greatest Trick) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Collision Course) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Doppelgänger) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Thanatos Guild) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Brothers in Arms) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Fundamentals) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Dragon) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Shifting Allegiances) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Docket No. 11-19-41-73) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Ties That Bind) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Life Sentence) Season 6 Episode 23

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Inmate 4587) Season 7 Episode 1

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Longbow Hunters) Season 7 Episode 2

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Crossing Lines) Season 7 Episode 3

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Level Two) Season 7 Episode 4

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Demon) Season 7 Episode 5

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Due Process) Season 7 Episode 6

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(The Slabside Redemption) Season 7 Episode 7

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Unmasked) Season 7 Episode 8

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Elseworlds, Part 2) Season 7 Episode 9

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(My Name Is Emiko Queen) Season 7 Episode 10

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Past Sins) Season 7 Episode 11

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Emerald Archer) Season 7 Episode 12

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Star City Slayer) Season 7 Episode 13

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Brothers & Sisters) Season 7 Episode 14

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Training Day) Season 7 Episode 15

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Star City 2040) Season 7 Episode 16

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Inheritance) Season 7 Episode 17

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Lost Canary) Season 7 Episode 18

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Spartan) Season 7 Episode 19

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Confessions) Season 7 Episode 20

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(Living Proof) Season 7 Episode 21

Subtitles for: Arrow (έως S08E06)(You Have Saved This City) Season 7 Episode 22


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ