Τίτλος:
Modern Family (S01-S11)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
ComedyRomance
Παραγωγή:
Levitan / Lloyd
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2009
Διάρκεια:
22 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 8.5 / 286,063 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt1442437
Επισκόπηση:
Τρεις διαφορετικές, αλλά συγγενικές μεταξύ τους οικογένειες, αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες της ζωής με τον δικό τους μοναδικό αστείο τρόπο.
Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Bicycle Thief) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Come Fly with Me) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Incident) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Coal Digger) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Run for Your Wife) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(En Garde) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Great Expectations) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Fizbo) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Undeck the Halls) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Up All Night) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Not in My House) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Fifteen Percent) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Moon Landing) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(My Funky Valentine) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Fears) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Truth Be Told) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Starry Night) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Game Changer) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Benched) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Travels with Scout) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Airport 2010) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Hawaii) Season 1 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Family Portrait) Season 1 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Old Wagon) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Kiss) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Earthquake) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Strangers on a Treadmill) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Unplugged) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Halloween) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Chirp) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Manny Get Your Gun) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Mother Tucker) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Dance Dance Revelation) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Slow Down Your Neighbors) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Our Children, Ourselves) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Caught in the Act) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Bixby's Back) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Princess Party) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Regrets Only) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Two Monkeys and a Panda) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Boys' Night) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Musical Man) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Someone to Watch Over Lily) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Mother's Day) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Good Cop Bad Dog) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(See You Next Fall) Season 2 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The One That Got Away) Season 2 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Dude Ranch) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(When Good Kids Go Bad) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Phil on Wire) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Door to Door) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Hit and Run) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Go Bullfrogs!) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Treehouse) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(After the Fire) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Punkin Chunkin) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Express Christmas) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Lifetime Supply) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Egg Drop) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Little Bo Bleep) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Me? Jealous?) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Aunt Mommy) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Virgin Territory) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Leap Day) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Send Out the Clowns) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Election Day) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Last Walt) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Planes, Trains and Cars) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Disneyland) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Tableau Vivant) Season 3 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Baby on Board) Season 3 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Bringing Up Baby) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Schooled) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Snip) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Butler's Escape) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Open House of Horrors) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Yard Sale) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Arrested) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Mistery Date) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(When a Tree Falls) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Diamond in the Rough) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(New Year's Eve) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Party Crasher) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Fulgencio) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(A Slight at the Opera) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Heart Broken) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Bad Hair Day) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Best Men) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Wow Factor) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Future Dunphys) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Flip Flop) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Career Day) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(My Hero) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Games People Play) Season 4 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Goodnight Gracie) Season 4 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Suddenly, Last Summer) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(First Days) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Larry's Wife) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Farm Strong) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Late Show) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Help) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(A Fair to Remember) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(ClosetCon '13) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Big Game) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Old Man & the Tree) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(And One to Grow On) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Under Pressure) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Three Dinners) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(iSpy) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Feud) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Spring-A-Ding-Fling) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Other People's Children) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Las Vegas) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(A Hard Jay's Night) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Australia) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Sleeper) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Message Received) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Wedding, Part 1) Season 5 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Wedding, Part 2) Season 5 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Long Honeymoon) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Don't Push) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Cold) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Marco Polo) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Won't You Be Our Neighbor) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Halloween 3: AwesomeLand) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Queer Eyes, Full Hearts) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Three Turkeys) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Strangers in the Night) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Haley's 21st Birthday) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Day We Almost Died) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Big Guns) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Rash Decisions) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Valentine's Day 4: Twisted Sister) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Fight or Flight) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Connection Lost) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Closet? You'll Love It!) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Spring Break) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Grill, Interrupted) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Knock 'Em Down) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Integrity) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Patriot Games) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Crying Out Loud) Season 6 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(American Skyper) Season 6 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Summer Lovin') Season 7 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Day Alex Left for College) Season 7 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Closet Case) Season 7 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(She Crazy) Season 7 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Verdict) Season 7 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The More You Ignore Me) Season 7 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Phil's Sexy, Sexy House) Season 7 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Clean Out Your Junk Drawer) Season 7 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(White Christmas) Season 7 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Playdates) Season 7 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Spread Your Wings) Season 7 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Clean for a Day) Season 7 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Thunk in the Trunk) Season 7 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Storm) Season 7 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(I Don't Know How She Does It) Season 7 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Cover-Up) Season 7 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Express Yourself) Season 7 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Party) Season 7 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Man Shouldn't Lie) Season 7 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Promposal) Season 7 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Crazy Train) Season 7 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Double Click) Season 7 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(A Tale of Three Cities) Season 8 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(A Stereotypical Day) Season 8 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Blindsided) Season 8 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Weathering Heights) Season 8 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Halloween 4: The Revenge of Rod Skyhook) Season 8 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Grab It) Season 8 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Thanksgiving Jamboree) Season 8 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Alliance) Season 8 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Snow Ball) Season 8 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Ringmaster Keifth) Season 8 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Sarge & Pea) Season 8 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Do You Believe in Magic) Season 8 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Do It Yourself) Season 8 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Heavy Is the Head) Season 8 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Finding Fizbo) Season 8 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Basketball) Season 8 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Pig Moon Rising) Season 8 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Five Minutes) Season 8 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Frank's Wedding) Season 8 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(All Things Being Equal) Season 8 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Alone Time) Season 8 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Graduates) Season 8 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Lake Life) Season 9 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Long Goodbye) Season 9 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Catch of the Day) Season 9 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Sex, Lies & Kickball) Season 9 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(It's the Great Pumpkin, Phil Dunphy) Season 9 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Ten Years Later) Season 9 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Winner Winner Turkey Dinner) Season 9 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Brushes with Celebrity) Season 9 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Tough Love) Season 9 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(No Small Feet) Season 9 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(He Said, She Shed) Season 9 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Dear Beloved Family) Season 9 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(In Your Head) Season 9 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Written in the Stars) Season 9 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Spanks for the Memories) Season 9 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Wine Weekend) Season 9 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Royal Visit) Season 9 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Daddy Issues) Season 9 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(CHiPs and Salsa) Season 9 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Mother!) Season 9 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Escape) Season 9 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Clash of Swords) Season 9 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(I Love a Parade) Season 10 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Kiss and Tell) Season 10 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(A Sketchy Area) Season 10 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Torn Between Two Lovers) Season 10 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Good Grief) Season 10 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(On the Same Paige) Season 10 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Did the Chicken Cross the Road?) Season 10 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Kids These Days) Season 10 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Putting Down Roots) Season 10 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Stuck in a Moment) Season 10 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(A Moving Day) Season 10 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Blasts from the Past) Season 10 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Whanex?) Season 10 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(We Need to Talk About Lily) Season 10 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(SuperShowerBabyBowl) Season 10 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Red Alert) Season 10 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(The Wild) Season 10 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Stand by Your Man) Season 10 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Yes-Woman) Season 10 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Can't Elope) Season 10 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(Commencement) Season 10 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (S01-S11)(A Year of Birthdays) Season 10 Episode 22


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ