Τίτλος:
Modern Family (έως S11E16)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
ComedyRomance
Παραγωγή:
Levitan / Lloyd
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2009
Διάρκεια:
22 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 8.5 / 286,063 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt1442437
Επισκόπηση:
Τρεις διαφορετικές, αλλά συγγενικές μεταξύ τους οικογένειες, αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες της ζωής με τον δικό τους μοναδικό αστείο τρόπο.
Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Bicycle Thief) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Come Fly with Me) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Incident) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Coal Digger) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Run for Your Wife) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(En Garde) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Great Expectations) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Fizbo) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Undeck the Halls) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Up All Night) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Not in My House) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Fifteen Percent) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Moon Landing) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(My Funky Valentine) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Fears) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Truth Be Told) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Starry Night) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Game Changer) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Benched) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Travels with Scout) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Airport 2010) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Hawaii) Season 1 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Family Portrait) Season 1 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Old Wagon) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Kiss) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Earthquake) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Strangers on a Treadmill) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Unplugged) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Halloween) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Chirp) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Manny Get Your Gun) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Mother Tucker) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Dance Dance Revelation) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Slow Down Your Neighbors) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Our Children, Ourselves) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Caught in the Act) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Bixby's Back) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Princess Party) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Regrets Only) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Two Monkeys and a Panda) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Boys' Night) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Musical Man) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Someone to Watch Over Lily) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Mother's Day) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Good Cop Bad Dog) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(See You Next Fall) Season 2 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The One That Got Away) Season 2 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Dude Ranch) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(When Good Kids Go Bad) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Phil on Wire) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Door to Door) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Hit and Run) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Go Bullfrogs!) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Treehouse) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(After the Fire) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Punkin Chunkin) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Express Christmas) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Lifetime Supply) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Egg Drop) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Little Bo Bleep) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Me? Jealous?) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Aunt Mommy) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Virgin Territory) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Leap Day) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Send Out the Clowns) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Election Day) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Last Walt) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Planes, Trains and Cars) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Disneyland) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Tableau Vivant) Season 3 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Baby on Board) Season 3 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Bringing Up Baby) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Schooled) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Snip) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Butler's Escape) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Open House of Horrors) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Yard Sale) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Arrested) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Mistery Date) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(When a Tree Falls) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Diamond in the Rough) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(New Year's Eve) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Party Crasher) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Fulgencio) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(A Slight at the Opera) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Heart Broken) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Bad Hair Day) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Best Men) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Wow Factor) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Future Dunphys) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Flip Flop) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Career Day) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(My Hero) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Games People Play) Season 4 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Goodnight Gracie) Season 4 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Suddenly, Last Summer) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(First Days) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Larry's Wife) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Farm Strong) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Late Show) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Help) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(A Fair to Remember) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(ClosetCon '13) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Big Game) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Old Man & the Tree) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(And One to Grow On) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Under Pressure) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Three Dinners) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(iSpy) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Feud) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Spring-A-Ding-Fling) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Other People's Children) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Las Vegas) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(A Hard Jay's Night) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Australia) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Sleeper) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Message Received) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Wedding, Part 1) Season 5 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Wedding, Part 2) Season 5 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Long Honeymoon) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Don't Push) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Cold) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Marco Polo) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Won't You Be Our Neighbor) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Halloween 3: AwesomeLand) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Queer Eyes, Full Hearts) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Three Turkeys) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Strangers in the Night) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Haley's 21st Birthday) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Day We Almost Died) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Big Guns) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Rash Decisions) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Valentine's Day 4: Twisted Sister) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Fight or Flight) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Connection Lost) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Closet? You'll Love It!) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Spring Break) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Grill, Interrupted) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Knock 'Em Down) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Integrity) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Patriot Games) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Crying Out Loud) Season 6 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(American Skyper) Season 6 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Summer Lovin') Season 7 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Day Alex Left for College) Season 7 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Closet Case) Season 7 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(She Crazy) Season 7 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Verdict) Season 7 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The More You Ignore Me) Season 7 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Phil's Sexy, Sexy House) Season 7 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Clean Out Your Junk Drawer) Season 7 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(White Christmas) Season 7 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Playdates) Season 7 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Spread Your Wings) Season 7 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Clean for a Day) Season 7 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Thunk in the Trunk) Season 7 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Storm) Season 7 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(I Don't Know How She Does It) Season 7 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Cover-Up) Season 7 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Express Yourself) Season 7 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Party) Season 7 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Man Shouldn't Lie) Season 7 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Promposal) Season 7 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Crazy Train) Season 7 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Double Click) Season 7 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(A Tale of Three Cities) Season 8 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(A Stereotypical Day) Season 8 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Blindsided) Season 8 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Weathering Heights) Season 8 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Halloween 4: The Revenge of Rod Skyhook) Season 8 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Grab It) Season 8 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Thanksgiving Jamboree) Season 8 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Alliance) Season 8 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Snow Ball) Season 8 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Ringmaster Keifth) Season 8 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Sarge & Pea) Season 8 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Do You Believe in Magic) Season 8 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Do It Yourself) Season 8 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Heavy Is the Head) Season 8 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Finding Fizbo) Season 8 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Basketball) Season 8 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Pig Moon Rising) Season 8 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Five Minutes) Season 8 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Frank's Wedding) Season 8 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(All Things Being Equal) Season 8 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Alone Time) Season 8 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Graduates) Season 8 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Lake Life) Season 9 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Long Goodbye) Season 9 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Catch of the Day) Season 9 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Sex, Lies & Kickball) Season 9 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(It's the Great Pumpkin, Phil Dunphy) Season 9 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Ten Years Later) Season 9 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Winner Winner Turkey Dinner) Season 9 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Brushes with Celebrity) Season 9 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Tough Love) Season 9 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(No Small Feet) Season 9 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(He Said, She Shed) Season 9 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Dear Beloved Family) Season 9 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(In Your Head) Season 9 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Written in the Stars) Season 9 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Spanks for the Memories) Season 9 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Wine Weekend) Season 9 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Royal Visit) Season 9 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Daddy Issues) Season 9 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(CHiPs and Salsa) Season 9 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Mother!) Season 9 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Escape) Season 9 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Clash of Swords) Season 9 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(I Love a Parade) Season 10 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Kiss and Tell) Season 10 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(A Sketchy Area) Season 10 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Torn Between Two Lovers) Season 10 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Good Grief) Season 10 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(On the Same Paige) Season 10 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Did the Chicken Cross the Road?) Season 10 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Kids These Days) Season 10 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Putting Down Roots) Season 10 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Stuck in a Moment) Season 10 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(A Moving Day) Season 10 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Blasts from the Past) Season 10 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Whanex?) Season 10 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(We Need to Talk About Lily) Season 10 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(SuperShowerBabyBowl) Season 10 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Red Alert) Season 10 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(The Wild) Season 10 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Stand by Your Man) Season 10 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Yes-Woman) Season 10 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Can't Elope) Season 10 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(Commencement) Season 10 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E16)(A Year of Birthdays) Season 10 Episode 22


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ