Τίτλος:
Modern Family (έως S11E02)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
ComedyRomance
Παραγωγή:
Levitan / Lloyd
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2009
Διάρκεια:
22 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 8.5 / 286,063 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt1442437
Επισκόπηση:
Τρεις διαφορετικές, αλλά συγγενικές μεταξύ τους οικογένειες, αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες της ζωής με τον δικό τους μοναδικό αστείο τρόπο.
Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Bicycle Thief) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Come Fly with Me) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Incident) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Coal Digger) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Run for Your Wife) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(En Garde) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Great Expectations) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Fizbo) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Undeck the Halls) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Up All Night) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Not in My House) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Fifteen Percent) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Moon Landing) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(My Funky Valentine) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Fears) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Truth Be Told) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Starry Night) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Game Changer) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Benched) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Travels with Scout) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Airport 2010) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Hawaii) Season 1 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Family Portrait) Season 1 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Old Wagon) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Kiss) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Earthquake) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Strangers on a Treadmill) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Unplugged) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Halloween) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Chirp) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Manny Get Your Gun) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Mother Tucker) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Dance Dance Revelation) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Slow Down Your Neighbors) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Our Children, Ourselves) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Caught in the Act) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Bixby's Back) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Princess Party) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Regrets Only) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Two Monkeys and a Panda) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Boys' Night) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Musical Man) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Someone to Watch Over Lily) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Mother's Day) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Good Cop Bad Dog) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(See You Next Fall) Season 2 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The One That Got Away) Season 2 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Dude Ranch) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(When Good Kids Go Bad) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Phil on Wire) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Door to Door) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Hit and Run) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Go Bullfrogs!) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Treehouse) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(After the Fire) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Punkin Chunkin) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Express Christmas) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Lifetime Supply) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Egg Drop) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Little Bo Bleep) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Me? Jealous?) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Aunt Mommy) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Virgin Territory) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Leap Day) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Send Out the Clowns) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Election Day) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Last Walt) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Planes, Trains and Cars) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Disneyland) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Tableau Vivant) Season 3 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Baby on Board) Season 3 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Bringing Up Baby) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Schooled) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Snip) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Butler's Escape) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Open House of Horrors) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Yard Sale) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Arrested) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Mistery Date) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(When a Tree Falls) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Diamond in the Rough) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(New Year's Eve) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Party Crasher) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Fulgencio) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(A Slight at the Opera) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Heart Broken) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Bad Hair Day) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Best Men) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Wow Factor) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Future Dunphys) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Flip Flop) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Career Day) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(My Hero) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Games People Play) Season 4 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Goodnight Gracie) Season 4 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Suddenly, Last Summer) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(First Days) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Larry's Wife) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Farm Strong) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Late Show) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Help) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(A Fair to Remember) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(ClosetCon '13) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Big Game) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Old Man & the Tree) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(And One to Grow On) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Under Pressure) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Three Dinners) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(iSpy) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Feud) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Spring-A-Ding-Fling) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Other People's Children) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Las Vegas) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(A Hard Jay's Night) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Australia) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Sleeper) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Message Received) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Wedding, Part 1) Season 5 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Wedding, Part 2) Season 5 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Long Honeymoon) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Don't Push) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Cold) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Marco Polo) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Won't You Be Our Neighbor) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Halloween 3: AwesomeLand) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Queer Eyes, Full Hearts) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Three Turkeys) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Strangers in the Night) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Haley's 21st Birthday) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Day We Almost Died) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Big Guns) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Rash Decisions) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Valentine's Day 4: Twisted Sister) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Fight or Flight) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Connection Lost) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Closet? You'll Love It!) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Spring Break) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Grill, Interrupted) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Knock 'Em Down) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Integrity) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Patriot Games) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Crying Out Loud) Season 6 Episode 23

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(American Skyper) Season 6 Episode 24

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Summer Lovin') Season 7 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Day Alex Left for College) Season 7 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Closet Case) Season 7 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(She Crazy) Season 7 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Verdict) Season 7 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The More You Ignore Me) Season 7 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Phil's Sexy, Sexy House) Season 7 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Clean Out Your Junk Drawer) Season 7 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(White Christmas) Season 7 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Playdates) Season 7 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Spread Your Wings) Season 7 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Clean for a Day) Season 7 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Thunk in the Trunk) Season 7 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Storm) Season 7 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(I Don't Know How She Does It) Season 7 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Cover-Up) Season 7 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Express Yourself) Season 7 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Party) Season 7 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Man Shouldn't Lie) Season 7 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Promposal) Season 7 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Crazy Train) Season 7 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Double Click) Season 7 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(A Tale of Three Cities) Season 8 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(A Stereotypical Day) Season 8 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Blindsided) Season 8 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Weathering Heights) Season 8 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Halloween 4: The Revenge of Rod Skyhook) Season 8 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Grab It) Season 8 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Thanksgiving Jamboree) Season 8 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Alliance) Season 8 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Snow Ball) Season 8 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Ringmaster Keifth) Season 8 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Sarge & Pea) Season 8 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Do You Believe in Magic) Season 8 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Do It Yourself) Season 8 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Heavy Is the Head) Season 8 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Finding Fizbo) Season 8 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Basketball) Season 8 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Pig Moon Rising) Season 8 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Five Minutes) Season 8 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Frank's Wedding) Season 8 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(All Things Being Equal) Season 8 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Alone Time) Season 8 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Graduates) Season 8 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Lake Life) Season 9 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Long Goodbye) Season 9 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Catch of the Day) Season 9 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Sex, Lies & Kickball) Season 9 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(It's the Great Pumpkin, Phil Dunphy) Season 9 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Ten Years Later) Season 9 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Winner Winner Turkey Dinner) Season 9 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Brushes with Celebrity) Season 9 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Tough Love) Season 9 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(No Small Feet) Season 9 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(He Said, She Shed) Season 9 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Dear Beloved Family) Season 9 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(In Your Head) Season 9 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Written in the Stars) Season 9 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Spanks for the Memories) Season 9 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Wine Weekend) Season 9 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Royal Visit) Season 9 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Daddy Issues) Season 9 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(CHiPs and Salsa) Season 9 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Mother!) Season 9 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Escape) Season 9 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Clash of Swords) Season 9 Episode 22

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(I Love a Parade) Season 10 Episode 1

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Kiss and Tell) Season 10 Episode 2

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(A Sketchy Area) Season 10 Episode 3

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Torn Between Two Lovers) Season 10 Episode 4

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Good Grief) Season 10 Episode 5

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(On the Same Paige) Season 10 Episode 6

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Did the Chicken Cross the Road?) Season 10 Episode 7

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Kids These Days) Season 10 Episode 8

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Putting Down Roots) Season 10 Episode 9

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Stuck in a Moment) Season 10 Episode 10

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(A Moving Day) Season 10 Episode 11

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Blasts from the Past) Season 10 Episode 12

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Whanex?) Season 10 Episode 13

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(We Need to Talk About Lily) Season 10 Episode 14

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(SuperShowerBabyBowl) Season 10 Episode 15

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Red Alert) Season 10 Episode 16

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(The Wild) Season 10 Episode 17

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Stand by Your Man) Season 10 Episode 18

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Yes-Woman) Season 10 Episode 19

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Can't Elope) Season 10 Episode 20

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(Commencement) Season 10 Episode 21

Subtitles for: Modern Family (έως S11E02)(A Year of Birthdays) Season 10 Episode 22


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ