Τίτλος:
Modern Family
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
ComedyRomance
Παραγωγή:
Levitan / Lloyd
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2009
Διάρκεια:
22 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 8.5 / 286,063 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt1442437
Επισκόπηση:
Τρεις διαφορετικές, αλλά συγγενικές μεταξύ τους οικογένειες, αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες της ζωής με τον δικό τους μοναδικό αστείο τρόπο.
Subtitles for: Modern Family(The Old Wagon) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Modern Family(The Kiss) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Modern Family(Earthquake) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Modern Family(Strangers on a Treadmill) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Modern Family(Unplugged) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Modern Family(Halloween) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Modern Family(Chirp) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Modern Family(Manny Get Your Gun) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Modern Family(Mother Tucker) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Modern Family(Dance Dance Revelation) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Modern Family(Slow Down Your Neighbors) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Modern Family(Our Children, Ourselves) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Modern Family(Caught in the Act) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Modern Family(Bixby's Back) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Modern Family(Princess Party) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Modern Family(Regrets Only) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Modern Family(Two Monkeys and a Panda) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Modern Family(Boys' Night) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Modern Family(The Musical Man) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Modern Family(Someone to Watch Over Lily) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Modern Family(Mother's Day) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Modern Family(Good Cop Bad Dog) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Modern Family(See You Next Fall) Season 2 Episode 23

Subtitles for: Modern Family(The One That Got Away) Season 2 Episode 24

Subtitles for: Modern Family(Dude Ranch) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Modern Family(When Good Kids Go Bad) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Modern Family(Phil on Wire) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Modern Family(Door to Door) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Modern Family(Hit and Run) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Modern Family(Go Bullfrogs!) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Modern Family(Treehouse) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Modern Family(After the Fire) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Modern Family(Punkin Chunkin) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Modern Family(Express Christmas) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Modern Family(Lifetime Supply) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Modern Family(Egg Drop) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Modern Family(Little Bo Bleep) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Modern Family(Me? Jealous?) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Modern Family(Aunt Mommy) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Modern Family(Virgin Territory) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Modern Family(Leap Day) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Modern Family(Send Out the Clowns) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Modern Family(Election Day) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Modern Family(The Last Walt) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Modern Family(Planes, Trains and Cars) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Modern Family(Disneyland) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Modern Family(Tableau Vivant) Season 3 Episode 23

Subtitles for: Modern Family(Baby on Board) Season 3 Episode 24

Subtitles for: Modern Family(Bringing Up Baby) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Modern Family(Schooled) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Modern Family(Snip) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Modern Family(The Butler's Escape) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Modern Family(Open House of Horrors) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Modern Family(Yard Sale) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Modern Family(Arrested) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Modern Family(Mistery Date) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Modern Family(When a Tree Falls) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Modern Family(Diamond in the Rough) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Modern Family(New Year's Eve) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Modern Family(Party Crasher) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Modern Family(Fulgencio) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Modern Family(A Slight at the Opera) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Modern Family(Heart Broken) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Modern Family(Bad Hair Day) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Modern Family(Best Men) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Modern Family(The Wow Factor) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Modern Family(The Future Dunphys) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Modern Family(Flip Flop) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Modern Family(Career Day) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Modern Family(My Hero) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Modern Family(Games People Play) Season 4 Episode 23

Subtitles for: Modern Family(Goodnight Gracie) Season 4 Episode 24

Subtitles for: Modern Family(Suddenly, Last Summer) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Modern Family(First Days) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Modern Family(Larry's Wife) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Modern Family(Farm Strong) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Modern Family(The Late Show) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Modern Family(The Help) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Modern Family(A Fair to Remember) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Modern Family(ClosetCon '13) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Modern Family(The Big Game) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Modern Family(The Old Man & the Tree) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Modern Family(And One to Grow On) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Modern Family(Under Pressure) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Modern Family(Three Dinners) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Modern Family(iSpy) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Modern Family(The Feud) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Modern Family(Spring-A-Ding-Fling) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Modern Family(Other People's Children) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Modern Family(Las Vegas) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Modern Family(A Hard Jay's Night) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Modern Family(Australia) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Modern Family(Sleeper) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Modern Family(Message Received) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Modern Family(The Wedding, Part 1) Season 5 Episode 23

Subtitles for: Modern Family(The Wedding, Part 2) Season 5 Episode 24

Subtitles for: Modern Family(The Long Honeymoon) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Modern Family(Don't Push) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Modern Family(The Cold) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Modern Family(Marco Polo) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Modern Family(Won't You Be Our Neighbor) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Modern Family(Halloween 3: AwesomeLand) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Modern Family(Queer Eyes, Full Hearts) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Modern Family(Three Turkeys) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Modern Family(Strangers in the Night) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Modern Family(Haley's 21st Birthday) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Modern Family(The Day We Almost Died) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Modern Family(The Big Guns) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Modern Family(Rash Decisions) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Modern Family(Valentine's Day 4: Twisted Sister) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Modern Family(Fight or Flight) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Modern Family(Connection Lost) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Modern Family(Closet? You'll Love It!) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Modern Family(Spring Break) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Modern Family(Grill, Interrupted) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Modern Family(Knock 'Em Down) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Modern Family(Integrity) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Modern Family(Patriot Games) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Modern Family(Crying Out Loud) Season 6 Episode 23

Subtitles for: Modern Family(American Skyper) Season 6 Episode 24


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ