Τίτλος:
The Big Bang Theory
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
EnglishHindiItalianRussianMandarinKlingon
Είδη:
ComedyRomance
Παραγωγή:
Chuck Lorre Productions
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2007
Διάρκεια:
22 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 8.3 / 591,156 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt0898266
Επισκόπηση:
A woman who moves into an apartment across the hall from two brilliant but socially awkward physicists shows them how little they know about life outside of the laboratory.
Subtitles for: The Big Bang Theory(The Bad Fish Paradigm) Season 2 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Codpiece Topology) Season 2 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Barbarian Sublimation) Season 2 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Griffin Equivalency) Season 2 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Euclid Alternative) Season 2 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Cooper-Nowitzki Theorem) Season 2 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Panty Piñata Polarization) Season 2 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Lizard-Spock Expansion) Season 2 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The White Asparagus Triangulation) Season 2 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Vartabedian Conundrum) Season 2 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Bath Item Gift Hypothesis) Season 2 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Killer Robot Instability) Season 2 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Friendship Algorithm) Season 2 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Financial Permeability) Season 2 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Maternal Capacitance) Season 2 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Cushion Saturation) Season 2 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Terminator Decoupling) Season 2 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Work Song Nanocluster) Season 2 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Dead Hooker Juxtaposition) Season 2 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Hofstadter Isotope) Season 2 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Vegas Renormalization) Season 2 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Classified Materials Turbulence) Season 2 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Monopolar Expedition) Season 2 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Electric Can Opener Fluctuation) Season 3 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Jiminy Conjecture) Season 3 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Gothowitz Deviation) Season 3 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Pirate Solution) Season 3 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Creepy Candy Coating Corollary) Season 3 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Cornhusker Vortex) Season 3 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Guitarist Amplification) Season 3 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Adhesive Duck Deficiency) Season 3 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Vengeance Formulation) Season 3 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Gorilla Experiment) Season 3 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Maternal Congruence) Season 3 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Psychic Vortex) Season 3 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Bozeman Reaction) Season 3 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Einstein Approximation) Season 3 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Large Hadron Collision) Season 3 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Excelsior Acquisition) Season 3 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Precious Fragmentation) Season 3 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Pants Alternative) Season 3 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Wheaton Recurrence) Season 3 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Spaghetti Catalyst) Season 3 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Plimpton Stimulation) Season 3 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Staircase Implementation) Season 3 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Lunar Excitation) Season 3 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Robotic Manipulation) Season 4 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Cruciferous Vegetable Amplification) Season 4 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Zazzy Substitution) Season 4 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Hot Troll Deviation) Season 4 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Desperation Emanation) Season 4 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Irish Pub Formulation) Season 4 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Apology Insufficiency) Season 4 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The 21-Second Excitation) Season 4 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Boyfriend Complexity) Season 4 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Alien Parasite Hypothesis) Season 4 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Justice League Recombination) Season 4 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Bus Pants Utilization) Season 4 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Love Car Displacement) Season 4 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Thespian Catalyst) Season 4 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Benefactor Factor) Season 4 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Cohabitation Formulation) Season 4 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Toast Derivation) Season 4 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Prestidigitation Approximation) Season 4 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Zarnecki Incursion) Season 4 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Herb Garden Germination) Season 4 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Agreement Dissection) Season 4 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Wildebeest Implementation) Season 4 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Engagement Reaction) Season 4 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Roommate Transmogrification) Season 4 Episode 24

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Skank Reflex Analysis) Season 5 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Infestation Hypothesis) Season 5 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Pulled Groin Extrapolation) Season 5 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Wiggly Finger Catalyst) Season 5 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Russian Rocket Reaction) Season 5 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Rhinitis Revelation) Season 5 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Good Guy Fluctuation) Season 5 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Isolation Permutation) Season 5 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Ornithophobia Diffusion) Season 5 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Flaming Spittoon Acquisition) Season 5 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Speckerman Recurrence) Season 5 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Shiny Trinket Maneuver) Season 5 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Recombination Hypothesis) Season 5 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Beta Test Initiation) Season 5 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Friendship Contraction) Season 5 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Vacation Solution) Season 5 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Rothman Disintegration) Season 5 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Werewolf Transformation) Season 5 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Weekend Vortex) Season 5 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Transporter Malfunction) Season 5 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Hawking Excitation) Season 5 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Stag Convergence) Season 5 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Launch Acceleration) Season 5 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Countdown Reflection) Season 5 Episode 24

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Date Night Variable) Season 6 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Decoupling Fluctuation) Season 6 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Higgs Boson Observation) Season 6 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Re-Entry Minimization) Season 6 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Holographic Excitation) Season 6 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Extract Obliteration) Season 6 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Habitation Configuration) Season 6 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The 43 Peculiarity) Season 6 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Parking Spot Escalation) Season 6 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Fish Guts Displacement) Season 6 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Santa Simulation) Season 6 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Egg Salad Equivalency) Season 6 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Bakersfield Expedition) Season 6 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Cooper/Kripke Inversion) Season 6 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Spoiler Alert Segmentation) Season 6 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Tangible Affection Proof) Season 6 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Monster Isolation) Season 6 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Contractual Obligation Implementation) Season 6 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Closet Reconfiguration) Season 6 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Tenure Turbulence) Season 6 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Closure Alternative) Season 6 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Proton Resurgence) Season 6 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Love Spell Potential) Season 6 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Bon Voyage Reaction) Season 6 Episode 24

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Hofstadter Insufficiency) Season 7 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Deception Verification) Season 7 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Scavenger Vortex) Season 7 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Raiders Minimization) Season 7 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Workplace Proximity) Season 7 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Romance Resonance) Season 7 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Proton Displacement) Season 7 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Itchy Brain Simulation) Season 7 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Thanksgiving Decoupling) Season 7 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Discovery Dissipation) Season 7 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Cooper Extraction) Season 7 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Hesitation Ramification) Season 7 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Occupation Recalibration) Season 7 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Convention Conundrum) Season 7 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Locomotive Manipulation) Season 7 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Table Polarization) Season 7 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Friendship Turbulence) Season 7 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Mommy Observation) Season 7 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Indecision Amalgamation) Season 7 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Relationship Diremption) Season 7 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Anything Can Happen Recurrence) Season 7 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Proton Transmogrification) Season 7 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Gorilla Dissolution) Season 7 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Status Quo Combustion) Season 7 Episode 24

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Locomotion Interruption) Season 8 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Junior Professor Solution) Season 8 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The First Pitch Insufficiency) Season 8 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Hook-up Reverberation) Season 8 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Focus Attenuation) Season 8 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Expedition Approximation) Season 8 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Misinterpretation Agitation) Season 8 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Prom Equivalency) Season 8 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Septum Deviation) Season 8 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Champagne Reflection) Season 8 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Clean Room Infiltration) Season 8 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Space Probe Disintegration) Season 8 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Anxiety Optimization) Season 8 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Troll Manifestation) Season 8 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Comic Book Store Regeneration) Season 8 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Intimacy Acceleration) Season 8 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Colonization Application) Season 8 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Leftover Thermalization) Season 8 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Skywalker Incursion) Season 8 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Fortification Implementation) Season 8 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Communication Deterioration) Season 8 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Graduation Transmission) Season 8 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Maternal Combustion) Season 8 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Commitment Determination) Season 8 Episode 24

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Proposal Proposal) Season 11 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Retraction Reaction) Season 11 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Relaxation Integration) Season 11 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Explosion Implosion) Season 11 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Collaboration Contamination) Season 11 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Proton Regeneration) Season 11 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Geology Methodology) Season 11 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Tesla Recoil) Season 11 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Bitcoin Entanglement) Season 11 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Confidence Erosion) Season 11 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Celebration Reverberation) Season 11 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Matrimonial Metric) Season 11 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Solo Oscillation) Season 11 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Separation Triangulation) Season 11 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Novelization Correlation) Season 11 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Neonatal Nomenclature) Season 11 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Athenaeum Allocation) Season 11 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Gates Excitation) Season 11 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Tenant Disassociation) Season 11 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Reclusive Potential) Season 11 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Comet Polarization) Season 11 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Monetary Insufficiency) Season 11 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Sibling Realignment) Season 11 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Bow Tie Asymmetry) Season 11 Episode 24

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Conjugal Configuration) Season 12 Episode 1

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Wedding Gift Wormhole) Season 12 Episode 2

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Procreation Calculation) Season 12 Episode 3

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Tam Turbulence) Season 12 Episode 4

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Planetarium Collision) Season 12 Episode 5

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Imitation Perturbation) Season 12 Episode 6

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Grant Allocation Derivation) Season 12 Episode 7

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Consummation Deviation) Season 12 Episode 8

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Citation Negation) Season 12 Episode 9

Subtitles for: The Big Bang Theory(The VCR Illumination) Season 12 Episode 10

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Paintball Scattering) Season 12 Episode 11

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Propagation Proposition) Season 12 Episode 12

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Confirmation Polarization) Season 12 Episode 13

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Meteorite Manifestation) Season 12 Episode 14

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Donation Oscillation) Season 12 Episode 15

Subtitles for: The Big Bang Theory(The D & D Vortex) Season 12 Episode 16

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Conference Valuation) Season 12 Episode 17

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Laureate Accumulation) Season 12 Episode 18

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Inspiration Deprivation) Season 12 Episode 19

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Decision Reverberation) Season 12 Episode 20

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Plagiarism Schism) Season 12 Episode 21

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Maternal Conclusion) Season 12 Episode 22

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Change Constant) Season 12 Episode 23

Subtitles for: The Big Bang Theory(The Stockholm Syndrome) Season 12 Episode 24


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ