Τίτλος:
Law & Order: Special Victims Unit
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Παραγωγή:
Wolf Films
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
1999
Διάρκεια:
60 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 8.1 / 60,630 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt0203259
Επισκόπηση:
The Special Victims Unit, a specially trained squad of detectives in the NYPD, investigate sexually related crimes.
Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Wrong Is Right) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Honor) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Closure: Part 2) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Legacy) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Baby Killer) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Noncompliance) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Asunder) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Taken) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Pixies) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Consent) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Abuse) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Secrets) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Victims) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Paranoia) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Countdown) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Runaway) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Folly) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Manhunt) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Parasites) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Pique) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Scourge) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Trials) Season 10 Episode 1

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Confession) Season 10 Episode 2

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Swing) Season 10 Episode 3

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Lunacy) Season 10 Episode 4

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Retro) Season 10 Episode 5

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Babes) Season 10 Episode 6

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Wildlife) Season 10 Episode 7

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Persona) Season 10 Episode 8

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(PTSD) Season 10 Episode 9

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Smut) Season 10 Episode 10

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Stranger) Season 10 Episode 11

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Hothouse) Season 10 Episode 12

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Snatched) Season 10 Episode 13

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Transitions) Season 10 Episode 14

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Lead) Season 10 Episode 15

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Ballerina) Season 10 Episode 16

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Hell) Season 10 Episode 17

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Baggage) Season 10 Episode 18

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Selfish) Season 10 Episode 19

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Crush) Season 10 Episode 20

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Liberties) Season 10 Episode 21

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Zebras) Season 10 Episode 22

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Locum) Season 12 Episode 1

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Bullseye) Season 12 Episode 2

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Behave) Season 12 Episode 3

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Merchandise) Season 12 Episode 4

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Wet) Season 12 Episode 5

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Branded) Season 12 Episode 6

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Trophy) Season 12 Episode 7

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Penetration) Season 12 Episode 8

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Gray) Season 12 Episode 9

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Rescue) Season 12 Episode 10

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Pop) Season 12 Episode 11

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Possessed) Season 12 Episode 12

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Mask) Season 12 Episode 13

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Dirty) Season 12 Episode 14

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Flight) Season 12 Episode 15

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Spectacle) Season 12 Episode 16

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Pursuit) Season 12 Episode 17

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Bully) Season 12 Episode 18

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Bombshell) Season 12 Episode 19

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Totem) Season 12 Episode 20

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Reparations) Season 12 Episode 21

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Bang) Season 12 Episode 22

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Delinquent) Season 12 Episode 23

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Smoked) Season 12 Episode 24

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Scorched Earth) Season 13 Episode 1

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Personal Fouls) Season 13 Episode 2

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Blood Brothers) Season 13 Episode 3

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Double Strands) Season 13 Episode 4

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Missing Pieces) Season 13 Episode 5

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(True Believers) Season 13 Episode 6

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Russian Brides) Season 13 Episode 7

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Educated Guess) Season 13 Episode 8

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Lost Traveller) Season 13 Episode 9

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Spiraling Down) Season 13 Episode 10

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Theatre Tricks) Season 13 Episode 11

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Official Story) Season 13 Episode 12

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Father's Shadow) Season 13 Episode 13

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Home Invasions) Season 13 Episode 14

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Hunting Ground) Season 13 Episode 15

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Child's Welfare) Season 13 Episode 16

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Justice Denied) Season 13 Episode 17

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Valentine's Day) Season 13 Episode 18

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Street Revenge) Season 13 Episode 19

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Father Dearest) Season 13 Episode 20

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Learning Curve) Season 13 Episode 21

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Strange Beauty) Season 13 Episode 22

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Rhodium Nights) Season 13 Episode 23

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Lost Reputation) Season 14 Episode 1

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Above Suspicion) Season 14 Episode 2

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Twenty-Five Acts) Season 14 Episode 3

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Acceptable Loss) Season 14 Episode 4

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Manhattan Vigil) Season 14 Episode 5

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Friending Emily) Season 14 Episode 6

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Vanity's Bonfire) Season 14 Episode 7

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Lessons Learned) Season 14 Episode 8

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Dreams Deferred) Season 14 Episode 9

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Presumed Guilty) Season 14 Episode 10

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Beautiful Frame) Season 14 Episode 11

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Criminal Hatred) Season 14 Episode 12

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Monster's Legacy) Season 14 Episode 13

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Secrets Exhumed) Season 14 Episode 14

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Deadly Ambition) Season 14 Episode 15

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Funny Valentine) Season 14 Episode 16

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Undercover Blue) Season 14 Episode 17

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Legitimate Rape) Season 14 Episode 18

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Born Psychopath) Season 14 Episode 19

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Girl Dishonored) Season 14 Episode 20

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Traumatic Wound) Season 14 Episode 21

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Poisoned Motive) Season 14 Episode 22

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Brief Interlude) Season 14 Episode 23

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Her Negotiation) Season 14 Episode 24

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Surrender Benson) Season 15 Episode 1

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Imprisoned Lives) Season 15 Episode 2

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(American Tragedy) Season 15 Episode 3

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Internal Affairs) Season 15 Episode 4

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Wonderland Story) Season 15 Episode 5

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(October Surprise) Season 15 Episode 6

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Dissonant Voices) Season 15 Episode 7

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Military Justice) Season 15 Episode 8

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Rapist Anonymous) Season 15 Episode 9

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Psycho/Therapist) Season 15 Episode 10

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Amaro's One-Eighty) Season 15 Episode 11

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Jersey Breakdown) Season 15 Episode 12

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Betrayal's Climax) Season 15 Episode 13

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Wednesday's Child) Season 15 Episode 14

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Comic Perversion) Season 15 Episode 15

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Gridiron Soldier) Season 15 Episode 16

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Gambler's Fallacy) Season 15 Episode 17

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Criminal Stories) Season 15 Episode 18

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Downloaded Child) Season 15 Episode 19

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Beast's Obsession) Season 15 Episode 20

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Post-Mortem Blues) Season 15 Episode 21

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Reasonable Doubt) Season 15 Episode 22

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Thought Criminal) Season 15 Episode 23

Subtitles for: Law & Order: Special Victims Unit(Spring Awakening) Season 15 Episode 24


Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε, Συνδεθείτε Εδώ